Dekor

Dekor

DEKOR OG UTSMYKNING
Skille mellom skilt, dekor og utsmykning er ikke alltid like klart. Vi er opptatt av at dekor og interiørskilt skal være avstemt med miljøet det er en del av. Vi samarbeider ofte med interiørarkitekter hvor vi jobber sammen for at bedriftens grafiske profil og interiør kan utgjøre en helhet. I forbindelse med nybygg og restaurering er det viktig at planene for dekor og utsmykning tas med tidlig i planleggingsfasen.

BILDEKOR
Gjør deg synlig i det offentlige rom ved å dekorere biler og andre kjøretøy. Utnytt gratis reklameplass som gir deg synlighet døgnet rundt. Bildekor kan være alt fra diskret logoprofilering på personbiler, til store fotografiske presentasjoner av produkter på varebiler, lastebiler og busser. Alt produseres i selvklebende vinyl, som monteres og fjernes uten å skade lakken. Det eneste du risikerer er å bli lagt merke til i gatebildet.

 

Referanser