Fasadeskilt

Fasadeskilt

Skilt kan være en viktig del av mange bedrifters synlighet og profilering. Som salgsfremmer for butikker og kjøpesentre, eller som informasjon og veiledning for kunder som skal finne frem til deg. I alle tilfeller er det viktig å huske at skilt en viktig del av virksomhetens identitet og profil.

For eiendommer med flere leietakere er det viktig å lage en skiltplan for å skape et helhetlig og harmonisk uttrykk. Her må skiltløsning, materialvalg, plassering og størrelse tilpasses byggets karakter og arkitektoniske uttrykk. 

Referanser