Project Description

Gråterudveien 14, Drammen

I Kobbervikdalen i Drammen har Dpend satt opp et nytt bygg sammen med Visitech, som også er en av byggets leietakere. I et godt samarbeid med utbygger og DRMA Arkitekter har vi hatt gleden av å designe og prosjektere et skiltkonsept tilpasset byggets arkitektur og materialer. Et bærende element i skiltdesignet er hentet fra fasadens form og farger, med bla. kobber. Et enkelt formspråk og få farger har skiltene et stramt og harmonisk formspråk som passer godt til byggets uttrykk.
Ta kontakt om du vil snakke med oss om ditt neste prosjektet.
Flere referanser

Gråterudveien 14, Drammen

I Kobbervikdalen i Drammen har Dpend satt opp et nytt bygg sammen med Visitech, som også er en av byggets leietakere. I et godt samarbeid med utbygger og DRMA Arkitekter har vi hatt gleden av å designe og prosjektere et skiltkonsept tilpasset byggets arkitektur og materialer. Et bærende element i skiltdesignet er hentet fra fasadens form og farger, med bla. kobber. Et enkelt formspråk og få farger har skiltene et stramt og harmonisk formspråk som passer godt til byggets uttrykk.

Ta kontakt om du vil snakke med oss om ditt neste prosjektet.